Program regionalny

mazowsze2

mazowsze

Projekt „Zwiększenie konkurencyjności firmy MAAN poprzez wdrożenie i skuteczne wykorzystanie innowacyjnego i nowoczesnego rozwiązania klasy ERP”

Poziom dofinansowania z EFRR: 51%
Inwestycja zrealizowana została w okresie: 01.05.2007 r. – 31.08.2009 r.
Beneficjent: MAAN Sp. z o.o.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

mazowsze

Podniesienie konkurencyjności Spółki MAAN poprzez uruchomienie w nowym zakładzie produkcji nowoczesnych okapów opartych na innowacyjnej linii technologicznej.
Poziom dofinansowania z EFRR: 85%
Beneficjent: MAAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa


Podole 9
05 – 600 Grójec, Polska
+48 48 664 50 56
+48 48 664 56 82
+48 48 661 26 01
info@maan.pl
Więcej »