Formularze zgłoszenia – old with tabs

Firma MAAN zapewnia profesjonalny serwis produkowanych przez siebie urządzeń .

Przy naprawie wykorzystujemy wyłącznie oryginalne części firmy MAAN.

Naprawę mogą Państwo zgłosić wypełniając odpowiedni formularz zgłoszenia reklamacyjnego (przycisk poniżej) 
lub poprzez naszą infolinię tel. 22 626 40 00 czynną pon-pt w godzinach 7.30-15.30

W przypadku pytań lub problemów prosimy o kontakt na adres serwis@maan.pl

 

  ZGŁOSZENIE REKLAMACJI GWARANCYJNEJ


  Dane osoby zgłaszającej


  LOKALIZACJA URZĄDZENIA (jeśli inna niż powyżej)

  DANE IDENTYFIKACYJNE URZĄDZENIA


  Prosimy o załączenie dowodu zakupu
  *plik nie może być większy niż 1MB, format pliku JPG lub PDF. Niespełnienie tych warunków nie pozwoli na wysłanie zgłoszenia.

  Opis opakowania

  Prosimy o załączenie zdjęcia tabliczki znamionowej

  Tabliczka znamionowa znajduje się wewnątrz okapu, widoczna po zdemontowaniu filtra aluminiowego
  *plik nie może być większy niż 1MB, format pliku JPG lub PDF. Niespełnienie tych warunków nie pozwoli na wysłanie zgłoszenia.

   ZGŁOSZENIE REKLAMACJI POGWARACYJNEJ


   Dane osoby zgłaszającej


   DANE IDENTYFIKACYJNE URZĄDZENIA


   Prosimy o załączenie zdjęcia tabliczki znamionowej

   Tabliczka znamionowa znajduje się wewnątrz okapu, widoczna po zdemontowaniu filtra aluminiowego
   *plik nie może być większy niż 1MB, format pliku JPG lub PDF. Niespełnienie tych warunków nie pozwoli na wysłanie zgłoszenia.

    ZGŁOSZENIE REKLAMACJI PRZEDSPRZEDAŻNEJ


    Dane kontaktowe kontrahenta
    DANE KONTAKTOWE KLIENTA lub OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ *
    LOKALIZACJA URZĄDZENIA    DANE IDENTYFIKACYJNE URZĄDZENIA
    Produkt dostarczony do zgłaszającegoZ MAGAZYNU ZGŁASZAJĄCEGOZ MAGAZYNU PRODUCENTA


    Opis opakowania

    Prosimy o załączenie zdjęcia tabliczki znamionowej

    Tabliczka znamionowa znajduje się wewnątrz okapu, widoczna po zdemontowaniu filtra aluminiowego
    *plik nie może być większy niż 1MB, format pliku JPG lub PDF. Niespełnienie tych warunków nie pozwoli na wysłanie zgłoszenia.

    UWAGA:Reklamacje będą rozpatrywane pod kątem usunięcia usterki na koszt producenta wyłącznie w przypadku, gdy okap posiada oryginalne opakowanie nie noszące śladów uszkodzeń mechanicznych, a stan opakowania potwierdzony zostanie załączonymi zdjęciami każdego boku opakowania z widoczną oryginalną etykietą.