Reklamacje


ZGŁOSZENIE REKLAMACJI GWARANCYJNEJ


Dane osoby zgłaszającej


LOKALIZACJA URZĄDZENIA (jeśli inna niż powyżej)

DANE IDENTYFIKACYJNE URZĄDZENIA


Opis opakowania

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI PRZEDSPRZEDAŻNEJ


Dane kontaktowe kontrahenta
DANE KONTAKTOWE KLIENTA lub OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ *
LOKALIZACJA URZĄDZENIADANE IDENTYFIKACYJNE URZĄDZENIA
Produkt dostarczony do zgłaszającegoZ MAGAZYNU ZGŁASZAJĄCEGOZ MAGAZYNU PRODUCENTA


Opis opakowania

UWAGA:Reklamacje będą rozpatrywane pod kątem usunięcia usterki na koszt producenta wyłącznie w przypadku, gdy okap posiada oryginalne opakowanie nie noszące śladów uszkodzeń mechanicznych, a stan opakowania potwierdzony zostanie załączonymi zdjęciami każdego boku opakowania z widoczną oryginalną etykietą.