Zwroty i reklamacje – zakupy

Zwroty

Gdy towar został kupiony na odległość (np. w sklepie internetowym), konsument ma  prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni i obowiązek zwrotu towaru w ciągu kolejnych 14 dni.

Co należy zrobić?

  • Zgłosić nam zwrot okapu telefonicznie lub emailem na adres reklamacje@maan.pl
  • Wypełnić formularz zwrotu (pobierz formularz) i przesłać na nasz adres reklamacje@maan.pl

Zwracany towar nie może nosić śladów używania oraz montażu. Należy go spakować i wysłać wraz z formularzem zwrotu i dowodem zakupu na adres:

Maan Sp. z o.o.
Park Logistyczny MLP
ul. 3-go Maja 8 bud. B3
05-800 Pruszków
tel. +48 22 738 39 86

Płatność za okap zostanie zwrócona na wskazany w formularzu zwrotu numer rachunku Klienta w terminie do 14 dni. 

Reklamacje

Podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy względem klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

  • pisemnie na adres: Fenu Sp. J., Park Logistyczny MLP, ul. 3-go Maja 8 bud. B3, 05-800 Pruszków
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@maan.pl;

W reklamacji prosimy zawrzeć:

  • informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
  • żądanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży
  • dane kontaktowe składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez sprzedawcę.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

Szczegółowe informacje odnośnie zwrotów i reklamacji znajdują się w „Regulamin